RENTABILITA

Rentabilitu vo všeobecnosti chápeme ako relatívne vyjadrenie výsledkov hospodárenia vo vzťahu k určitému základu. Často je definovaná ako schopnosť podniku dosahovať zisk a zhodnocovať kapitál …

Financie v agropriemysle

Agrárna ekonomika je súbor agrárnych ekonomických činností danej krajiny alebo štátu v oblasti poľnohospodárstva a agropriemyslu. Agrárna ekonomika predstavuje štruktúru, organizáciu, stav a ďalšie kategórie …