Dôchodkové systémy

Dôchodkové systémy vo svete Vo svete existujú tieto dôchodkové systémy: Bismarckov poistný systém Beveridgov (flat-rate) systém Dvojzložková konštrukcia Poistný systém so stanoveným minimom Priebežný spôsob …