ÚVERY A ÚROKY AKO NÁSTROJ AGRÁRNEJ POLITIKY

Veľká časť poľnohospodárskych podnikov sa dostala do pozície dlhodobej platobnej neschopnosti, pričom úverové zdroje sú im neprípustné.
Dôvody neprípustnosti úverov:

  • nedostatočné zdroje bánk
  • neúnosné podmienky pre poľnohosp.podniky (rast úrokovej miery zo 6,89 % v roku 1989 na 18,1 % v roku 1993 a v roku 1996-14,9%)

Zvláštnosti reprodukčného procesu v poľnohospodárstve, najmä biologický charakter, dlhodobosť, rizikovosť, nízka kapitálová výnosnosť sú príčinami, ktoré sa spolupodieľajú na tom, že komerčné banky majú malý záujem o klientov z poľnohospodárskej prvovýroby.

Úroková sadzba by nemala prekročiť diskontnú sadzbu – v EÚ bežné – teda u úverovania poľnohospodárskej prvovýroby. V súčasnosti sa hľadajú možnosti ako uľahčiť agropodnikateľom prístup k finančným zdrojom – je potrebné najmä:

  • odložiť časť úverového bremena z minulosti
  • poskytnúť výhodné úvery na biologické zásoby a reprodukciu
  • sprístupniť a zlacniť nové úverové zdroje pre podnikateľov na pôde garanciami štátu a bonifikáciou úrokovej miery prevádzkových a investičných úverov.

Plneniu týchto úloh má pomôcť „Podporný finančný fond Ministerstva pôdohospodárstva SR“, ktorého zdroje sú z časti kryté z dotácií, perspektívne najmä z výnosov privatizácie.
Jeho použitie je zamerané na poskytovanie:

  • návratných pôžičiek s nízkou úrokovou mierou na podporu technického a technologického rozvoja poľnohosp.prvovýroby.
  • finančných záruk na úvery rozvojových programov poskytovaných komerčnými finančnými ústavmi.
  • na návratné pôžičky s nízkou mierou (1-2 %) na nákup pôdy (s dlhodobou návratnosťou – až do 50 rokov).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥