Daňové raje, spotrebné dane

Daňové raje a daňové úniky Daňové raje: sú štáty, ktoré sú charakteristické politickou a ekonomickou stabilitou, nízkymi alebo žiadnymi daňami, a predovšetkým zákonom zaručujúcim diskrétnosť …

Daňová politika a daňová sústava

Daňová politika Charakteristika dane a daňové náležitosti Daň je nenávratná platba, ktorá je zaplatená v súlade s právnymi predpismi. Daňový subjekt si nemôže nárokovať žiadnu …

Nepriame dane

Medzi nepriame dane patrí daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebné dane: daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a …

Ekonometria

Ekonometriu chápu ekonómovia ako interdisciplinárnu vedu, ktorá vznikla spojením ekonomickej teórie, matematiky a štatistiky, resp. matematickej ekonómie, ekonomickej štatistiky a matematickej štatistiky. Ekonometria vznikla v …

Dane a daňová sústava

Základné pojmy v oblasti daní Daň môžme definovať ako povinnú zákonom stanovenú spravidla opakujúcu sa platbu, ktorú odvádzajú daňovníci zo svojho daňového základu v stanovenej …

Sex a dane – sex and taxes

Sex and taxes – The Czechs are planning to legalise prostitution For years the Czech government and parlament ignored their complaints that hundreds of sex …