Technická analýza

Technická analýza je jedným zo spôsobov analýzy cenných papierov. Pri technickej analýze investor hľadí na krátkodobý časový horizont. Definícia technickej analýzy Technická analýza sa pokúša …

Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je jedným zo spôsobov analýzy cenných papierov. Pri fundamentálnej analýze investor hľadí na strednodobý a dlhodobý časový horizont. Definícia fundamentálnej analýzy Fundamentálna analýza …