Emitenti kótovaných CP

Každý emitent, ktorého CP sú kótované na BCPB má nasledujúce povinnosti: ? určiť kontaktnú osobu na komunikáciu s burzou ? možnosť splnomocnenia inej osoby na …

Členstvo na burze

BCPB, rovnako ako väčšina búrz v zahraničí, je založená na členskom princípe. To znamená, že fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú členmi burzy a …

Výpočet burzových indikátorov

Oficiálnym akciovým indexom BCPB je Slovenský akciový index – SAX. Patrí ku kapitálovo váženým indexom a porovnáva trhovú kapitalizáciu vybraného súboru akcií s trhovou kapitalizáciou …

Inšpekčná činnosť

Inšpekčnej činnosti BCPB podliehajú členovia burzy a žiadatelia o členstvo na burze, pričom jej predmetom je kontrola plnenia Burzových pravidiel členom burzy a kontrola plnenia …

Obchodovanie s cennými papiermi na BCPB

Obchodovanie s cennými papiermi na Burze cenných papierov Bratislava prebieha v burzových dňoch v podsystéme SPOTOS elektronického burzového operačného systému (EBOS). Burzovými dňami sú spravidla …

Prijímanie cenných papierov na BCPB

Burza cenných papierov Bratislava Burza cenných papierov Bratislava (BCPB) organizuje obchodovanie s akciami, dlhopismi a podielovými listami. Základné členenie trhov, na ktorých Burza cenných papierov …

Burzové pravidlá

Burzové pravidlá vydáva Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Burzové pravidlá upravujú najmä: • postup burzy pri organizovaní dopytu a ponuky cenných papierov, • práva …

Orgány BCPB

Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) je akciová spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe povolenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Toto povolenie ju oprávňuje organizovať …

BURZOVÝ SYSTÉM A OBCHODOVANIE

BURZOVÝ SYSTÉM je súhrn jednotlivých burzových prvkov a ich vzájomných väzieb. Základné prvky: – burzové publikum – burzové príkazy – predmet obchodov – štandard obch. …

OBCHODNÝ SYSTÉM BÚRZ

Z technického hľadiska rozlišujeme 2 základné modely: prezentačný a elektronický typ burzy Prezenčný typ burzy – Klasický burzový systém. Burzové obchody na burzovom parkete metódou …

MIMOBURZOVÉ OBCHODY

MIMOBURZOVÉ OBCHODY História: Vysoký podiel týchto obchodov. 90.-te roky – trend zvyšovania mimoburzových obchodov s dlhopismi Dôvod existencie mimoburzových obchodov: » burza je výberový trh …

BURZOVÝ SYSTÉM

BURZOVÝ SYSTÉM je súhrn jednotlivých burzových prvkov a ich vzájomných väzieb Burzové prvky • Burzové publikum – burza CP nie je voľne prístupným trhom – …

Burza cenných papierov

Burza cenných papierov je zvláštnym spôsobom organizované priame alebo nepriame zhromaždenie osôb, ktoré sa koná pravidelne v určenú dobu a obchoduje sa s cennými papiermi …