Otec na materskej

V zmysle zákona o Sociálnom poistení č.431/2003 z.z v platnom znení môže ísť okrem matky dieťaťa na materskú aj otec , pričom svoju materskú si môže čerpať podľa dohody s matkou dieťaťa až kým dieťa nedosiahne vek tri roky.

Platí to v zmysle, že potom ako si vyčerpá svoje materské matka, môže čerpať svoje materské aj otec. Nie je to „buď matka alebo otec“ ale „aj matka aj otec“.

V zmysle § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení môže čerpať materské aj „iný poistenec“. Podmienkou je, aby prevzal dieťa do svojej starostlivosti. Iný poistenec má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období v zásade 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak je osamelý tak 31 týždňov, a ak iný poistenec, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské 37 týždňov od vzniku nároku na materské. Iný poistenec má nárok na materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Podľa § 49 ods. 2 písm. d) zákona, iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, je:

  • otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok

Podmienkou je neformálna dohoda s matkou dieťaťa, že sa o dieťa bude starať otec. Ďalšou podmienkou je, že matka nemôže súčasne poberať svoje materské ani rodičovský príspevok.

O výhodnosti poberania materského zo strany otca treba zvážiť, že rodina v tom čase nebude môcť súčasne poberať rodičovský príspevok (v roku 2017 je rodičovský príspevok suma 203,20 Eur mesačne, od 1.5.2017 suma 213,20 Eur mesačne). V čase poberania materského zo strany otca za matku štát nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie ani poistenie na zdravotné poistenie. Ak sa matka nevráti do zamestnania bude si musieť v tom čase platiť zdravotné poistenie sama. Možnosťou ale je, aby sa matka v tom čase prihlásila do evidencie nezamestnaných na úrade práce (ak nie je zamestnaná a nie je ani SZČO) – v tomto prípade bude za ňu platiť zdravotné poistenie štát aj naďalej.

Avšak v prípade, ak rodičia majú napríklad 2 deti naraz ( čiže u matky nastal tzv.reťazový pôrod ) vo veku do 3 rokov, tak v prípade, že prvé ( staršie ) dieťa prevezme do starostlivosti otec a matka sa naďalej stará o to mladšie dieťa, tak predložením čestného vyhlásenia matky zdravotnej poisťovni, že sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov v zmysle zákona o zdravotnom poistení, je platiteľom zdravotného poistenia štát.

Ak je otec zamestnanec, tak nesmie mať v zamestnaní príjem za aktívnu prácu, resp. nesmie v zamestnaní pracovať v čase, kedy poberá materské, avšak môže mať príjem plynúci z iného právneho vzťahu – napríklad z dohody.

 

Komentáre k článku Otec na materskej (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥