Oceňovanie podniku

Hospodárska činnosť podniku sa prejavuje v špecifických pohyboch hmotných prostriedkov a ich hodnotového vyjadrenia v kolobehu prostriedkov podniku. Pohyb hmotných prostriedkov a ich kolobeh je …

Financie a finančné riadenie

FINANCIE (učebnica – str.12) Peňažné vzťahy z hľadiska subjektov : Verejné spotrebiteľské jednotky– zabezpečujú spoločenskú spotrebu obyvateľstva (na území, resp. sektory)- štát, samosprávne jednotky, rozpočtové …