Finančné deriváty

Finančné deriváty sú nástroje, ktorých hodnota je derivovaná od hodnoty podkladového aktíva. Poznáme: Finančné deriváty termínového trhu Finančné deriváty syntetické a kombinované Termínové kontrakty vždy …