Bankovníctvo

Prednášky – Bankovníctvo Download súboru Stiahnite si súbor Prednášky – Bankovníctvo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ …

Peripetie menovej politiky SR

Menová politika v kombinácii s fiškálnou politikou je dôležitou súčasťou hospodárskej politiky vlády. Na rozdiel od fiškálnej politiky, menová politika sa spravidla vyznačuje väčšou diskrétnosťou …

VÝVOJ V ROKOCH 1997 – 1999

Obdobie 1997 – 1999 charakterizuje rastúci štátny intervencionizmus s cieľom stabilizovať bankový sektor. V skutočnosti ochranárske opatrenia vyústili do nahromadenia problémov v bankovom sektore. Protekcionizmus …

VÝVOJ V ROKOCH 1994 – 1996

Uvedené roky môžeme považovať za obdobie rozmachu vo vývoji bankového sektora. Rozmachu z hľadiska počtu bánk, tempa rastu aktív a pasív, bilančnej sumy, počtu zamestnancov, …

VÝVOJ V ROKOCH 1990 – 1993

Nežná revolúcia vyústila do zásadných zmien politického, sociálno-ekonomického, inštitucionálneho, právného, atď usporiadania spoločnosti. Reforma bankového systému, vznik nových úverovo-peňažných inštitúcií bol jedným zo základných predpokladov …

Ochrana vkladov v bankách

Informácia o novelizácii zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších …

Telebanking

Telebanking je moderný bankový produkt. Telebanking je určený hlavne pre právnické osoby s vysokými nárokmi na bezpečnosť a rýchlosť komunikácie s bankou. Umožňuje vytvárať a …

ePay

ePay je nový produkt , vďaka ktorému majú klienti možnosť platiť prostredníctvom Internet bankingu vo virtuálnych obchodných domoch. Je určený pre dve cieľové skupiny užívatelov. …

B-mail (SMS banking)

B-mail (SMS banking) – Jedná sa o generovanie správ na základe klientom definovaných podmienok a ich následné zasielanie: 1. formou SMS správy na GSM mobilný …

Internet banking

Internet banking je služba, ktorá poskytuje možnosť uskutočňovať domáce platobné príkazy, sledovať stav a pohyby na bežnom účte – všetko cez Internet pomocou bežného prehliadača …

Elektronické bankovníctvo

Práca manažéra zahŕňa obrovské množstvo organizačných činností. Ideálne by pre neho bolo všetky ich riadiť z miesta, kde sa práve nachádza. V poslednej dobe sa …

Pasívne úverové operácie komerčných bánk

Pasívne úverové operácie komerčných bánk (PÚOKB) predstavujú všetky aktivity, ktorými banka sústreďuje cudzie zdroje. Pasívne úverové operácie predstavujú rozhodujúcu časť bankového kapitálu. Zjednodušene povedané: za …