Ako vyplniť grantový formulár

Grant Granty sú účelové príspevky na verejne prospešný účel. Ide o formu podpory projektov, ktoré zlepšujú fungovanie spoločnosti. Grantová činnosť Riadenie grantovej činnosti je komplexná …

Subjektívna stránka financií

Subjektívna stránka financií je cieľavedome organizovaná činnosť ľudí v procesoch zmeny peňažnej zásoby, ktorou sa utvárajú podmienky na úspešný priebeh primárnej finančnej činnosti. Kvantitatívne najrozsiahlejšou …

Existenčné minimum

EXISTENČNÉ MINIMUM– sa valorizuje rovnako ako prípadné dôchodky: a.) obdobne pevnou čiastkou (solidarita), b.) pohyblivou (zásluhovosť), Keď sa zvýšia životné podmienky o 10 % alebo …

Sociálne príjmy

Sociálne príjmy, štruktúra sociálneho systému: – transferové sociálne príjmy – vyplývajúce z poistenia, – štátne sociálne príjmy. SOCIÁLNE DÔCHODKY I. sociálne poistenie II. štátne sociálne …

Vydržanie

Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva priamo zo zákona, pri splnení nasledovných zákonom požadovaných predpokladov: a.) musí ísť o spôsobilý predmet vydržania. b.) …

Darovanie

Darovanie sa uskutočňuje darovacou zmluvou, pomocou ktorej darca bezplatne prenecháva vec inej osobe (ak s tým súhlasí). Darovanie a dedenie cenných papierov sa tiež uskutočňuje …