Platobná schopnosť poisťovne

Platobná schopnosť rieši otázky plnenia záväzkov z hľadiska dlhodobého a Európska komisia stanovila na základe analýzy viacerých kritérií algoritmus výpočtu platobnej schopnosti. Analýza kritérií 1, …

Zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie vychádza z faktu, že zdravie je najvyššia hodnota človeka. Cieľom v rámci zdravotného systému je: zabezpečenie primeranej dostupnosti zdravotníckej starostlivost úhrada za poskytnutú …

Poistenie prerušenia prevádzky

Poistenie prerušenia prevádzky je jeden z najnovších produktov poisťovní. Rozsah poistenia – doplnkové poistenie, môžu ho uzatvoriť len tie podnikateľské subjekty, ktoré majú dojednané poistenie …

Analýza prijatého poistného

Analýza prijatého poistného je zamerané predovšetkým na: 1. skúmanie dlhodobého vývoja odchýliek od strednej hodnoty 2. skúmanie úrovne plnenia plánu 3. skúmanie úrovne plnenia sortimentnej …

Analýza poistného

Poistné je rozhodujúci faktor posudzovania činnosti poisťovne. Rozlišujeme 3 základné druhy poistného: 1. produkčné poistné je ročné poistné získané z novo dojednaných poistných zmlúv, t. …

Analýza poistného trhu

Poistný trh – priestor, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt. Základom je kapacita poistného trhu a jej využitie všetkými poisťovňami. Kapacita poistného trhu je …

Poistenie manželov

Poistenie manželov, poistné podmienky: Druh a obsah poistenia – poistenie zahŕňa poistenie manželov na dožitie sa oboch manželov do konca poistnej doby alebo na prvé …

Výpočet poistného

Výpočet poistného: brutto poistné = netto poitné + zábrana škôd + vlastné náklady + zisk + ďalšie prirážky netto poistné = priemerná škoda + vychylová …

Prevádzková činnosť poisťovne

Význam prevádzkovej činnosti poisťovne spočíva v plnení všetkých záväzkov, čo predpokladá správne fungovanie celého systému prevádzkovej činnosti, dôležitý predpoklad kvalitne poskytovanej poistnej služby je nepretržitá …

Obchody poisťovní

Hlavná úloha obchodnej činnosti poisťovní je nábor nových poistení. Formy zabezpečovania obchodných činností: – údržba poistení – intervenčná činnosť – organizácia obchodnej služby (pracovníkmi môžu …