Daňová reforma na Slovensku

Daňový systém pred reformou Stav daňovej sústavy na Slovensku pred daňovou reformou: mnoho novelizácií, výnimiek a podmienok výrazné skomplikovanie daňového práva selektívna daňová politika nejasný …

Daňové raje, spotrebné dane

Daňové raje a daňové úniky Daňové raje: sú štáty, ktoré sú charakteristické politickou a ekonomickou stabilitou, nízkymi alebo žiadnymi daňami, a predovšetkým zákonom zaručujúcim diskrétnosť …

Daňová politika a daňová sústava

Daňová politika Charakteristika dane a daňové náležitosti Daň je nenávratná platba, ktorá je zaplatená v súlade s právnymi predpismi. Daňový subjekt si nemôže nárokovať žiadnu …

Nepriame dane

Medzi nepriame dane patrí daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebné dane: daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a …

Dane a daňová sústava

Základné pojmy v oblasti daní Daň môžme definovať ako povinnú zákonom stanovenú spravidla opakujúcu sa platbu, ktorú odvádzajú daňovníci zo svojho daňového základu v stanovenej …

Sex a dane – sex and taxes

Sex and taxes – The Czechs are planning to legalise prostitution For years the Czech government and parlament ignored their complaints that hundreds of sex …

Priame dane

  Priame dane sa platia v závislosti od výšky príjmu alebo majetku daňového poplatníka. Patria sem daň z príjmov, daň z motorových vozidiel a miestne dane. Kým sústava …

Daňová teória

Daň Daň je platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, ktorú vyberá štát a orgány …