BURZOVÝ SYSTÉM A OBCHODOVANIE

BURZOVÝ SYSTÉM je súhrn jednotlivých burzových prvkov a ich vzájomných väzieb. Základné prvky: – burzové publikum – burzové príkazy – predmet obchodov – štandard obch. …

OBCHODNÝ SYSTÉM BÚRZ

Z technického hľadiska rozlišujeme 2 základné modely: prezentačný a elektronický typ burzy Prezenčný typ burzy – Klasický burzový systém. Burzové obchody na burzovom parkete metódou …

MIMOBURZOVÉ OBCHODY

MIMOBURZOVÉ OBCHODY História: Vysoký podiel týchto obchodov. 90.-te roky – trend zvyšovania mimoburzových obchodov s dlhopismi Dôvod existencie mimoburzových obchodov: » burza je výberový trh …

BURZOVÝ SYSTÉM

BURZOVÝ SYSTÉM je súhrn jednotlivých burzových prvkov a ich vzájomných väzieb Burzové prvky • Burzové publikum – burza CP nie je voľne prístupným trhom – …

Burza cenných papierov

Burza cenných papierov je zvláštnym spôsobom organizované priame alebo nepriame zhromaždenie osôb, ktoré sa koná pravidelne v určenú dobu a obchoduje sa s cennými papiermi …

Burzové a mimoburzové trhy

Burzový trh Burza je typické miesto pre obchodovanie futures, akcií alebo opcií na akcie a futures. Burzový trh má charakter obojstrannej aukcie (flexibilita ponuky, dopytu …

Burzy

Burza Burza je osobitným spôsobom organizovaný trh, ktorý sa koná pravidelne na určitom mieste a v určitom čase. Burzy možno členiť z viacerých hľadísk. Napríklad …