Finančné ciele

Podnik si môže stanoviť široké (všeobecné finančné ciele) a špecifické ciele (konkrétne finančné ciele). Neustály rast trhovej hodnoty sa považuje za základný – široký cieľ podniku.

Špecifické finančné ciele podniku:
– medziročný rast objemu predaja(tržieb)
– dynamika ziskovosti
– výnosnosť kapitálových vkladov
– dividenda na 1 akciu
– miera zadĺženosti
– istá úroveň likvidity a pod.

Význam formulácie cieľov nespočíva iba v tom, že sú začiatkom (prvým krokom) tvorby finančného plánu, ale súčasne plnia aj funkciu motivácie pre manažérov a sú normou ma meranie ich výkonnosti.

Komentáre k článku Finančné ciele (4)

  1. Príklady špecifických finančných cieľov pre podnik zahŕňajú medziročný rast objemu predaja, zlepšenie ziskovosti, zvýšenie výnosnosti kapitálových vkladov, dividenda na 1 akciu, dosiahnutie určitej miery zadĺženosti, a udržanie istej úrovne likvidity.

  2. Je realistické pre podniky stanovovať si ako základný cieľ neustály rast trhovej hodnoty?

  3. Môže byť neustály dôraz na rast trhovej hodnoty škodlivý pre dlhodobú udržateľnosť podniku?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥