Objem investícií v strednej a východnej Európe (CEE) v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne klesol, súčasne bol mierne vyšší ako výsledky v Európe

Objem investícií v strednej a východnej Európe (CEE) v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne klesol, súčasne bol mierne vyšší ako výsledky v Európe

/Bratislava, 04. júla 2023/  V prvom štvrťroku 2023 klesol objem investícií v CEE medziročne o približne 57 %. Je to mierne lepší výsledok oproti celoeurópskym výsledkom, kde medziročný pokles predstavoval 62 %. Predpovedať aktivitu na trhu do konca roka je vzhľadom na súčasné podmienky náročné, ale pri súčasnom smerovaní by mohla dosiahnuť výšku 5 až 6 mld. eur, uvádza sa v správe Colliers „Q1 2023 Investment Scene“.

Miera rastu objemu investícií v strednej a východnej Európe

(1. štvrťrok 2023 oproti 1. štvrťroku 2022 a 1. štvrťroku 2021)

Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre kapitálové trhy v strednej a východnej Európe, vysvetľuje: „Úroveň objemov investícií v celom regióne CEE bola jedna z najnižších, aké boli zaznamenané od svetovej finančnej krízy. Poľsko si napriek tomu zabezpečilo 50 % podiel na celkových objemoch CEE v 1. štvrťroku 2023, nasledované Českou republikou s 31 %. Zaujímavé je, že Rumunsko aj Bulharsko mali lepší začiatok roka ako v rokoch 2021 a 2022.“ Významné oživenie stále do veľkej miery závisí od zlepšenia inflačného a úrokového prostredia, ktoré by odstránilo cenový nesúlad.

Hlavné výnosy 1. štvrťroku 2023

„Vzhľadom na nedostatok dôkazov na trhu je pre všetkých hráčov na trhu výzvou určiť, aké investície sú v súčasnosti výnosné. To vedie k skôr interným pohľadom na problematiku založeným na sentimente, ktorý zohľadňuje aktuálne podmienky na trhu. Okrem iného musíme riešiť rôzne problémy, ako sú úrokové sadzby, dodržiavanie ESG a štrukturálne zmeny na trhoch s nájomníkmi, ktoré nastávajú v prípade niektorých sektorov,“ dodáva Turpin.

Celkové náklady na financovanie sa v súčasnosti pohybujú niekde medzi 5,0 a 6,0 %, čo je spôsobené výrazne vyššími úrokovými sadzbami v porovnaní s obdobím spred 12 mesiacov, ale aj nákladmi na iné finančné nástroje, akými sú napríklad úrokové swapy. Zmenšilo sa niekdajšie veľkorysé rozpätie medzi inými investičnými stratégiami (napríklad dlhopismi), čo tiež viedlo investorov k prehodnoteniu svojich portfólií a stratégií.

Toky investícií v CEE podľa odvetví

Priemyselné a logistické sektory opäť získali v 1. štvrťroku 2023 vedúce postavenie pred kancelárskymi a maloobchodnými sektormi, keďže ich aktivita sa ochladila a na trhu sa prejavil nedostatok produktov. O hlavné transakcie sa postarala spoločnosť Panattoni, ktorá odpredala aktíva v Poľsku v hodnote viac ako 300 mil. eur. V maloobchodnom sektore spoločnosť Trei odpredala svoje portfólio supermarketov v Českej republike a na Slovensku za viac ako 200 mil. eur.

Toky investícii v CEE podľa pôvodu kupujúceho

Napriek zníženej úrovni aktivity stále prevažuje v investíciách domáci kapitál, pričom tento sa podieľa na 53 % z celkových objemov investícií, najvýraznejší je však český kapitál (41 %).

Medzinárodný kapitál stále hľadá príležitosti v regióne, avšak kombinácia menšieho počtu otvorene ponúkaných príležitostí a značne diskutovaných makroekonomických a finančných problémov spôsobuje, že mnohí investori v súčasnosti pozastavujú svoje rozhodovanie. V dôsledku toho možno očakávať, že podobný trend bude pretrvávať aj po zvyšok roka.

Hospodárske ukazovatele a hnacie sily

Globálne vyhliadky zostávajú pomerne rozporuplné: hoci začíname mať väčší prehľad v otázke inflácie, nemusí to nevyhnutne znamenať väčšiu zrozumiteľnosť v otázke sadzieb alebo hrozby bankovej krízy a potenciálnej úverovej krízy vo vyspelých ekonomikách. Naďalej pretrvávajú geopolitické krízy a krízy súvisiace s COVID, čo vysvetľuje, prečo sa globálne hospodárske vyhliadky spolu s vyhliadkami krajín CEE-6[1] v porovnaní s obdobím spred niekoľkých mesiacov trochu zhoršili. Napriek tomu, pokiaľ žiadna vonkajšia udalosť nespôsobí radikálny posun hospodárskej aktivity v eurozóne smerom nadol, očakávame, že stredná a východná Európa bude vďaka fondom EÚ a atraktívnemu podnikateľskému zázemiu aj naďalej dlhodobo v investičných tokoch prevyšovať svojich západných partnerov.

[1] Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko

Komentáre k článku Objem investícií v strednej a východnej Európe (CEE) v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne klesol, súčasne bol mierne vyšší ako výsledky v Európe (5)

  1. Faktory môžu zahŕňať ekonomickú neistotu, politické napätie v regióne, zmeny v investičných stratégiách alebo globálne ekonomické pomery, ako je napríklad pandémia alebo finančná kríza.

  2. Tento pohľad by mohol byť kontroverzný, pretože pokles môže byť dočasný a ovplyvnený vonkajšími faktormi. Ekonomiky CEE majú potenciál na rast vďaka rôznym faktorom, ako sú mladé pracovné sily, rozvoj technológií a zvyšujúca sa integrácia do svetovej ekonomiky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥