Analýza poistného

Poistné je rozhodujúci faktor posudzovania činnosti poisťovne.

Rozlišujeme 3 základné druhy poistného:
1. produkčné poistné je ročné poistné získané z novo dojednaných poistných zmlúv, t. j. je to nová ročná produkcia obchodnej služby. Pri tomto ukazovateľovi nás zaujíma: objem produkčného celkove, objem produkčného na 1 pracovníka, na 1 poistnú zmluvu.
2. predpísané poistné je predpis poistného na dané účtovné obdobie
3. prijaté poistné je to poistné, ktoré bolo prijaté poisťovňou.

Predpísané poistné predstavuje účtovný príjem, ktorý vytvára daňový základ. Rozdiel medzi predpísaným poistným a prijatým poistným sú tzv. nedoplatky.

Faktory ovplyvňujúce prijaté poistné:
– prijaté poistné je veľmi citlivé na vonkajšie ekonomické a sociálne výkyvy a je ovplyvňované:
1. úrovňou kmeňov dlhodobých poistení
2. úrovňou kmeňovej zaplatenosti
3. úrovňou náboru dlhodobých poistení

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *