Obstarávacie náklady poistenia

Obstarávacie náklady poistenia sú náklady spojené s uzatvorením poistnej zmluvy a správou poistného programu. Tieto náklady zahŕňajú rôzne poplatky a provízie poistenia, ktoré poisťovňa získava ako súčasť svojej činnosti.

Obstarávacie náklady na tvorbu nových poistení sú:

Náklady na prieskum trhu

 • všetky náklady útvaru marketingu
 • náklady na zisťovanie informácií o produktoch na trhu a chovaní sa poistného trhu a ich vyhodnotenie
 • náklady na spracovanie záverečnej štúdie a návrhov
 • náklady na spracovanie projektu poistného produktu a jeho schválenie
 • mzdové náklady pracovníkov a externistov podieľajúcich sa na prieskume trhu
 • náklady na materiál a tlačivá
 • náklady na počítačové spracovanie celej agendy
 • náklady na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie pracovníka podieľajúcich sa na prieskume poistného trhu
 • cestovné náklady súvisiace s prieskumom trhu

Náklady na tvorbu nových poistení

 • všetky náklady útvaru tvorby poistení
 • mzdové náklady
 • náklady na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie
 • materiálové náklady
 • úhrada faktúr za služby súvisiace s tvorbou nových poistení

Náklady na obchod

 1. všetky náklady obchodných útvarov poisťovne najmä
  • mzdové náklady pracovníkov obchodných útvarov, odmeny dôverníkov za obchodnú produkciu
  • zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie vychádzajúce z miezd pracovníkov obchodu
  • cestovné náklady obchodných útvarov a povinné zmluvné poistenie na automobily
  • materiálové náklady obchodných útvarov
  • náklady na tlačivá a formuláre
  • nájom priestorov pre kancelárie a agentúry, kde sa prevažne vykonáva obchodná činnosť
 2. náklady poisťovne na propagáciu
 3. náklady na tlač poistných zmlúv, poistných podmienok a dodatkov k ním a ďalších tlačív

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥