Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone zamestnania

Podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania:

Poistené osoby – poistenie sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí sú v pracovnom (členskom alebo služobnom) pomere, u právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb so sídlom v SR.

Rozsah poistenia– poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi porušením povinnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
– poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť túto škodu
– poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil úmyselne alebo po použití alkoholického nápoja alebo návykovej látky alebo použitím lieku označeného zákazom viesť motorové vozidlo. Taktiež nehradí ak škody vznikli nenastúpením do práce pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru a taktiež sa nevzťahuje na prevádzku dopravných prostriedkov, na ktoré sa vzťahu zákonné poistenie.

Platenie poistného – poisťovňa má právo na poistné za dobu od vzniku až do jeho zániku.

Plnenie poisťovne – je 90 % zo sumy, ktorú je poistený podľa zákonníka práce povinný uhradiť zamestnávateľovi.

Platnosť poistenia – územná platnosť poistenia je obmedzená územím SR.

Povinnosti poisteného – poistený je povinný poskytnúť súčinnosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody, najmä je povinný bez zbytočného odkladu:
– že došlo k poistnej udalosti a to písomnou formou na príslušnom tlačive konkrétnej poisťovne
– musí oznámiť, že zamestnávateľ proti poistenému si uplatnil právo na náhradu škody
– že v súvislosti s PU sa začalo trestné konanie proti poistenému
– že zamestnávateľ si uplatňuje právo na náhradu škody na súde.

Komentáre k článku Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone zamestnania (2)

  1. Dobry den,

    zaujimam sa o poistenie zodpovednosti za skodu pri vykone povolania -som uctovnik a pracujem na zaklade ZL.
    Chcela by som sa poistit do vysky cca 500tis.sk. /pripadne 1mil/, Prosim o kontakt prostrednictvom mojho e-mailu, resp. na t. c. 0903242547.

    Dakujem. Laurincova

  2. Zaujimam sa o poistenie zodpovednosti za skodu na motorovom vozidle ako vodič aj ako inštruktor autoškoly,ako zamestnanec aj živnostnik sučastne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥