Inflácia na Slovensku od roku 2001 do roku 2014

Pozrite si grafy – vývoj inflácie na Slovensku v rokoch 2001 až 2014 – medziročnú mieru inflácie počítaná zo spotrebiteľských cien. Pre celkovú úroveň výrobkov a služieb, ktoré sa v hospodárstve pridávajú a nakupujú sa používa označenie cenová hladina. Rast cenovej hladiny je potom označovaný ako inflácia. Pri poklese cenovej hladiny hovoríme o deflácii a pri poklese rastu cenovej hladiny hovoríme o dezinflácii. Spôsoby merania inflácie sú odlišné a ich výsledkom môže byť buď medziročná alebo medzimesačná inflácia.Komentáre k článku Inflácia na Slovensku od roku 2001 do roku 2014 (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥