Bankovníctvo

Prednášky – Bankovníctvo

Download súboru

Stiahnite si súbor Prednášky – Bankovníctvo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Prednášky – Bankovníctvo.


B a n k o v n í c t v o
1. prednáška, 12.2.1998
Banky ako súčasť finančného trhu
Základnou funkciou ekonomiky je alokovať vzácne zdroje tak, aby umožnili vytvárať tovary a služby, ktoré sú v spoločnosti žiadané. Túto funkciu plní okrem iného aj finančný systém, ktorý sa postupne vyvíjal tak ako peniaze. Tento systém existuje a nemožno bez neho existovať.
Ekonomiku možno rozdeliť na dva sektory:
1. podnikateľský sektor
2. sektor domácností
- majú k dispozícii všetky zdroje (práca, pôda, kapitál), ktoré požičiavajú podnikateľskému sektoru a ten ich v takej podobe, v akej ich spoločnosť požaduje
- rozoznávame:
a) materiálny tok = reálna ekonomika (tok tovarov a služieb)
b) finančná ekonomika - domácnosti dávajú k dispozícii faktory a za to dostávajú finančné prostriedky (finančný tok)
- sektor domácností nespotrebuje všetko a preto vznikajú úspory. Domácnosti ich zhromažďujú a sú ochotné požičať podnikateľskému sektoru peniaze = ponúkajú podnikateľskému sektoru investície. Pod tou podmienkou, že ich dostanú späť - podnikateľský subjekt emituje cenné papiere.

Download súboru

Stiahnite si súbor Prednášky – Bankovníctvo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥