Porovnanie ochrany vkladov v SR a EÚ

Fyzické osoby v SR majú možnosť získať náhradu vo výške súčtu všetkých vkladov občana v banke, maximálne však vo výške tridsaťnásobku a pri stavebnej sporiteľni šesťdesiatnásobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike podľa zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že každý rok sa priemerná mzda zvyšuje, rastie aj limit náhrady. V súčasnosti je to cca 300 000 Sk, resp. v stavebnej sporiteľni cca 600 000 Sk.

Výška vkladu na účely výpočtu náhrady sa zníži o všetky premlčané vklady a všetky záväzky vkladateľa voči banke ku dňu, kedy sa stali vklady nedostupnými.

Vzhľadom na ekonomický potenciál Slovenska, ktorý zatiaľ neumožňuje ochranu ako v krajinách EÚ, naším zákonom je ochrana nižšia, ako je uvedené v smernici (do 31. 12. 1999 15 000 EUR, od 1. 1. 2000 20 000 EUR, cca 850 tisíc SK). Tieto limity budú záväzné po vstupe SR do EÚ i pre nás.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥