B-mail (SMS banking)

B-mail (SMS banking) – Jedná sa o generovanie správ na základe klientom definovaných podmienok a ich následné zasielanie:
1. formou SMS správy na GSM mobilný telefón – B-mail formou SMS správy
2. formou správy elektronickej pošty – B-mail formou e-mailu

Klient si môže definovť podmienky pre generovanie správy:
1. Každý deň ranné zostatky na účte
2. Prekročenie/pokles hladiny disponibilného zostatku na účte, čo v praxi znamená, že klient si zadefinuje, že chce vedieť o každom prekročení určenej hladiny na jeho účte, ktorú si môže sám definovať (napr. 10 000 Sk). Môže zadať aj viac ako jednu hladinu.
3. Kredity a debety (pohyby) na účte

Pri všetkých týchto formách sa jedná o bežné operácie mimo uzávierky centrálneho bankového systému. Klient banky môže dostávať informácie o každom pohybe na svojom účte a to s ohľadom na výšku finančných prostriedkov, ktoré si sám určí. Po vykonaní akejkoľvek finančnej operácie na jeho účte presahujúcej stanovenú hodnotu, dostane v krátkom čase informáciu o takejto udalosti (na jeho mobilný telefón prostredníctvom SMS alebo ako správu elektronickej pošty).
Ktorúkoľvek z týchto možností, resp. všetky tri, si môže zadefinovať po prihlásení sa do Internet bankingu, pomocou služby DIALOG alebo v pobočkách banky.

SMS správy sú generované a zasielané on-line. Z tohoto dôvodu je potrebné upozorniť, že rozúčtovanie clearingových operácií a pod. prebieha po uzávierke centrálneho informačného systému a správa môže byť klientovi doručená aj v priebehu noci.

V októbri roku 1999 získala prestížne ocenenie na výročnom udeľovaní cien Technology for Retail Banking Excellence Awards, od svetovo uznávaného časopisu Banking Technology za službu B-mail Tatra banka, ktorá zvítazila v kategórii Najlepší online bankový produkt roka.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥