Mesačná a hodinová minimálna mzda – Ekonomické parametre 2017

Minimálna mzda vzrástla od roku 2017 na 435 €. Ide o najvyššie nominálne zvýšenie minimálnej mzdy v histórii SR. Prinášame vám prehľad ekonomických parametrov v oblasti minimálnej mzdy pre rok 2017.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2017

  • minimálna mzda je 435 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • minimálna mzda je 2,50 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, resp. dohodárom.

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, je minimálna mzda:

  • min. mzda 2,5806 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t,
  • min. mzda 2,6667 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,50 h/t.

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie (platí do 30.6.2017): 148,57 eur.

Minimálna mzda od 1.1.2017

Na zasadnutí Vlády SR dňa 12.10.2016 slovenská vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 405 eur na 435 eur od roku 2017. Schválené nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017, ďalej ustanovuje hodinovú minimálnu mzdu vo výške 2,500 eura.

Minimálna mzda pre rok 2017 je ustanovená nariadením vlády SR č. 280/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.

Zamestnávatelia musia od budúceho roka rešpektovať nárast sumy minimálnej mzdy o 7,41 %, resp. 30 eur. Na minimálnu mzdu majú zo zákona nárok nie len zamestnanci v pracovnom pomere, ale aj zamestnanci pracujúci na dohodu (obvykle študenti, dôchodcovia).

Minimálna mzda sa od roku 2017 zvýši o sumu, ktorá je viac ak dvojnásobkom toho, čo požaduje zákon o minimálnej mzde. Minimálna mzda na rok 2017 by sa mala určiť najmenej vo výške súčinu:

  • platnej mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2016 (t. j. 405,00 eur) a
  • indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za rok 2015 (t. j. 102,9).

Podľa tohto valorizačného mechanizmu by suma minimálnej mzdy od roku 2017 mala byť najmenej 416,80 eura. Vláda schválila minimálnu mzdu vyššiu o 18,20 eura, ako požaduje zákon o minimálnej mzde.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥