Kto investoval do akcií v USA, získal 6-násobne viac ako v Európe, ukázala analýza brokera Wonderinterest Trading

Kto investoval do akcií v USA, získal 6-násobne viac ako v Európe, ukázala analýza brokera Wonderinterest Trading

Bratislava, 5.10.2023 – Aj po zohľadnení inflácie sa za posledných 25 rokov zvýšila hodnota investície do amerického indexu S&P 500 takmer 2,5-krát. Naopak, v eurozóne inflácia narástla za spomenuté obdobie v rokoch 1999 – 2023 rýchlejšie ako akcie indexu Stoxx 600, a to o 18 %. Investícia do amerických akcií indexu S&P 500 tak za posledných 25 rokov priniesla 6,5-násobne vyšší výnos ako nákup európskych akcií indexu Stoxx 600.Dokonca aj investícia na pražskej burze bola výnosnejšia ako v prípade európskych akcií: reálna hodnota do indexu PX po odpočítaní inflácie narástla o 77 percent. Tieto zistenia vyplývajú zo štúdie analytického tímu brokera Wonderinterest Trading.

Dva dôvody pre zásadný rozdiel výkonnosti akcií: produktivita a technologické akcie

Miera inflácie v krajinách Európskej únie, v Spojených štátoch a prakticky na celom svete dosiahla v minulom roku najvyššie úrovne za posledných 40 až 50 rokov. Vyspelý svet si odvykol, že ceny môžu rásť aj o viac ako desať percent za rok. Zatiaľ čo široká verejnosť sa úplne logicky pýta, ako svoje úspory proti znehodnoteniu ochrániť, odborníci na kapitálových trhoch analyzovali vývoj ceny akcií vo vzťahu k inflácii. Zo štúdie Wonderinterest Trading vyplynulo, že výkonnosť hlavného akciového indexu S&P 500 newyorskej burzy bola v sledovanom období (posledných cca 25 rokov) asi 6,5-násobná v nominálnom vyjadrení oproti indexu Stoxx 600.Štúdia síce potvrdila, že investovanie do akcií je jedným z hlavných spôsobov, ako sa proti klesajúcej hodnote peňazí ochrániť, zároveň však ukázala, že výber investičného trhu hrá kľúčovú rolu.

„Naše porovnanie potvrdilo dlhodobý trend, že akcie spoločností z USA sú pre investorov rádovo atraktívnejšie než akcie ich európskych náprotivkov,“ komentovala závery štúdie Olívia Lacenová, vedúca analytického tímu Wonderinterest Trading. „Pochopiteľne nás zaujímala aj odpoveď na otázku, prečo tomu tak je. Čiastočné vysvetlenie poskytujú makroekonomické dáta o vývoji ekonomiky ako celku. Zásadný rozdiel medzi rokmi 1998 – 2022 bol v produktivite. Výkonnosť americkej ekonomiky sa za sledované obdobie zvýšila o 70 percent, kýmpri eurozóne sa reálny HDP v rovnakom období zvýšil len o približne 43 percent,“vysvetlila Olívia Lacenová a dodala: „Ešte významnejším faktorom je však výrazne vyšší podiel technologických titulov v zložení oboch indexov v neprospech Európy. Tie totiž rástli nad priemerom celého ekonomického spektra, nehľadiac na to, že práve v technologických sektoroch majú USA nad Európou dlhodobú dominanciu.“

Pomer sa nemení ani v časochs nižšou infláciou

Rovnakou otázkou sa vo svojej analýze z roku 2021 zaoberal Flossbach von Storch Research Institute. Sledované obdobie bolo síce približne polovičné (2010-2021) a nezahŕňalo posledné dva roky s vysokou infláciou v Európe aj USA, ale závery boli podobné. Hlavný index newyorskej burzy podľa inštitútu v roku 2010 zahŕňal oveľa väčší podiel technologických spoločností, a to 15,7 percenta. Podiel technológií v indexe Stoxx 600 predstavoval v roku 2010 iba 1,7 percenta. Na konci sledovaného obdobia, teda v roku 2020, podiel technologických spoločností podľa trhovej kapitalizácie v indexe S&P 500 predstavoval 27,7 percenta, zatiaľ čo v indexe Stoxx 600 len 7 percent.

Aj pražská burza prekonala výnosmi európsky index

Aj výnosy z investovania do akciového indexu pražskej burzy sa za posledných 25 rokov ukázali ako vyššie v porovnaní s európskym indexom Stoxx 600. Cenová úroveň v Českej republike sa od roku 1998 zvýšila približne o 113 percent. Hodnota indexu pražskej burzyPX sa za rovnaké obdobie zvýšila z približne 465 bodov na 1350,59 bodu (k 28. augustu 2023). Ide teda o nárast o 190 percent. Reálna hodnota investície do indexu PX sa za sledované obdobie zvýšila približne o 77 percent.

Zdroje: S&P 500, Stoxx 600, BCPP, tradingeconomics.com, Flossbach von Storch Research Institute

Wonderinterest Trading Ltd. je cyperská investičná spoločnosť s európskou licenciou pod dohľadom a reguláciou CySec, ktorá ponúka klientom viac ako 1 000 obchodných nástrojov.

Varovanie pred rizikom: Rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje av dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku straty. U 57.50% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich prostriedkov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥