Kedy sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom DPH zo zákona

Platiteľom dane zo zákona v zmysle § 4 ods. 4 sa stáva:

  1. Zdaniteľná osoba (fyzická alebo právnická osoba), ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku podľa všeobecného predpisu (na základe kúpnej zmluvy v zmysle § 476 až § 488 Obchodného zákonníka). Platiteľom dane sa stáva dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti.
  1. Zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom dane odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom, t.j. dňom zápisu do Obchodného registra.
  1. Zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 €.  Platiteľom dane sa zdaniteľná osoba stáva dňom, ktorý nastane skôr, t.j. buď dodaním nehnuteľnosti alebo prijatím platby pred dodaním nehnuteľnosti. Už samotné dodanie nehnuteľnosti alebo prijatie platby týmto dňom podlieha dani.

Zdaniteľná osoba sa nestane platiteľom dane zo zákona, ak:

  • pôjde o príležitostný predaj stavby alebo jej časti alebo stavebného pozemku alebo
  • pôjde o predaj stavby alebo jej časti, ktoré sú oslobodené od dane (ak uplynulo 5 rokov od prvej kolaudácie stavby alebo jej časti alebo 5 rokov odo dňa začatia prvého užívania stavby alebo jej časti).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *