FinTech prinesie Európe úspech v digitálnom veku

Finas Fintech manifest

Inovátori z jedenástich krajín predložili vládam svojich krajín Manifest a odštartovali iniciatívu FinTech Valley Europe.

Manifest FinTech Valley Europe

Odborníci na finančné technológie (FinTech) zo siedmich európskych krajín vyjadrili v Bratislave presvedčenie, že digitalizácia a inovácie sú nevyhnutné pre pokrok a prosperitu. Adresovali európskym vládam výzvu: „Rozbehnime rozvoj Európy v digitálnom veku!“  S presvedčením o potenciáli, ktorý digitálna transformácia financií prináša pre ekonomiku, spoločnosť a každého jednotlivca preto predložia vládam svojich krajín Manifest FinTech Valley Europe.

Iniciatívu odštartovali podpisom memoranda na podnet slovenskej fintech asociácie FINAS vedúci predstavitelia fintech asociácií z Poľska, Rakúska, Bulharska, Maďarska, Ukrajiny, Moldavska s podporou kolegov z Izraela. Išlo o kľúčový výstup konferencie Finweek Bratislava 2023, ktorá potvrdila svoju pozíciu platformy pre rozvoj bankovníctva, fintechu, kryptomien a poisťovníctva v strednej Európe.

FinTech Valley Europe

Iniciatíva FinTech Valley Europe, o ktorej začali na podujatí rokovať experti vyše desiatky krajín, predstavuje víziu popredného medzinárodného hráča v tvorbe inovatívnych a inkluzívnych finančných riešení. Tie prinesú efektívne fungovanie pre rôzne oblasti spoločnosti a ekonomiky. Spojenie inovátorov z viac než desiatky krajín Európy umožní vytvoriť prostredie pre rozvoj projektov FinTech ekosystémov s dosahmi na globálny trh. „Princípy manifestu umožnia rozvoj digitálnej ekonomiky v Európe“ vyhlásil prezident FINAS Davy Čajko.

Iniciatíva Fintech Valley Europe nemá fungovať ako systém, zameraný len na trhy účastníckych krajín. „Naopak, v globálnom ekosystéme bude partnerom pre veľké krajiny vrátane USA, Kanady či Japonska, ako aj zoskupeniam formátu ASEAN,“ vysvetľuje D. Čajko.

Signatármi memoranda o iniciatíve Fintech Valley Europe s cieľom podporiť rast a konkurencieschopnosť FinTech odvetvia sú lídri FinTech zo zakladajúcich krajín:

 • Slovenská republika
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Maďarsko
 • Ukrajina
 • Bulharsko
 • Moldavsko
 • Rumunsko

Pridruženým členom je The Israel Fintech Center.

O asociácii FINAS

Fintech a Insurtech Asociácia Slovenska (FINAS) je platforma na zdieľanie vedomostí v oblasti finančných inovácií a finančného trhu. FINAS prepája svety tradičných a technologických spoločností finančného trhu a aktívne buduje komunity spoločností a organizácií v oblasti Fintech a Insurtech.

Kontakt: Davy Čajko, prezident, president@finas.sk

PRÍLOHA: Kľúčové body manifestu Fintech Valley Europe

MANIFEST FINTECH VALLEY EUROPE

S cieľom akcelerovať konkurencieschopnosť Európy a úspech jej občanov v digitálnom veku navrhujeme vládam našich krajín zaradiť medzi priority vládnych politík rozvoj FinTech s nasledovnými bodmi:

 1. Podpora inovácií a technologického rozvoja
 2. Regulačná pružnosť
 3. Spolupráca a dialóg
 4. Podpora vzdelávania a digitálnej finančnej gramotnosti
 5. Otvorenosť pre medzinárodnú spoluprácu
 6. Partnerstvá
 7. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
 8. Digitálna identita
 9. Finančná inklúzia

Poznámka: Finálne znenie textu bodov Manifestu Fintech Valley Europe je predmetom diskusie členov iniciatívy, v krátkej dobre bude zverejnené a celý Manifest bude prostredníctvom fintech asociácií komunikovaný vládam účastníckych krajín.

Komentáre k článku FinTech prinesie Európe úspech v digitálnom veku (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥