Zahraničné daňové systémy

Spôsob výpočtu základu dane v Českej republike Tak ako na Slovensku, daňovník nemusí viesť daňovú evidenciu, ale len evidenciu príjmov a pohľadávok. Nemusí tiež preukazovať …

Osobitné formy financovania

Medzi osobitné formy financovania zamerané na dlhodobé hľadisko patria: Lízing Forfaiting Franchising Medzi osobitné formy financovania zamerané na krátkodobé hľadisko patria: Faktoring Rôzne formy finančnej pomoci …

Operácie Eurosystému

Kategórie operácií Eurosystému Kategórie operácií Eurosystému na voľnom trhu rozdeliť na: Hlavné refinančné operácie Dlhodobejšie refinančné operácie Dolaďovacie obchody Štrukturálne obchody Hlavné refinančné operácie Hlavné …