Mesto

Mesto (vyhlásenie obce za mesto) ak, je – hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu alebo kúpeľným miestom, zabezpečuje služby aj pre obyv. …

Obec

Obec – samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Základná úloha obce – starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Názov …