Domácnosť, definícia domácnosti

Domácnosť je samostatne hospodáriaca jednotka občanov, ktorí:
1.) spolu trvalo žijú,
2.) spolu uhradzujú náklady na svoje potreby – hospodária na spoločný účet.

Cenové domácnosti: – dom rodičov a dom dieťaťa = hospodáriaca domácnosť.

Funkcie domácností:
1.) Ekonomická – princíp pracovného pomeru, dôchodok;
2.) Sociálna – základné spolužitie, prispôsobovanie sa;
3.) Biologická a reprodukčná;
4.) Výchovná – kultúrno-výchovná, emocionálna a výrobná (podnikateľská).

Komentáre k článku Domácnosť, definícia domácnosti (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥