Osobitné formy financovania

Medzi osobitné formy financovania zamerané na dlhodobé hľadisko patria: Lízing Forfaiting Franchising Medzi osobitné formy financovania zamerané na krátkodobé hľadisko patria: Faktoring Rôzne formy finančnej pomoci …

Operácie Eurosystému

Kategórie operácií Eurosystému Kategórie operácií Eurosystému na voľnom trhu rozdeliť na: Hlavné refinančné operácie Dlhodobejšie refinančné operácie Dolaďovacie obchody Štrukturálne obchody Hlavné refinančné operácie Hlavné …

Dôchodkové systémy

Dôchodkové systémy vo svete Vo svete existujú tieto dôchodkové systémy: Bismarckov poistný systém Beveridgov (flat-rate) systém Dvojzložková konštrukcia Poistný systém so stanoveným minimom Priebežný spôsob …