Elektronické bankovníctvo

Práca manažéra zahŕňa obrovské množstvo organizačných činností. Ideálne by pre neho bolo všetky ich riadiť z miesta, kde sa práve nachádza. V poslednej dobe sa …

Pasívne úverové operácie komerčných bánk

Pasívne úverové operácie komerčných bánk (PÚOKB) predstavujú všetky aktivity, ktorými banka sústreďuje cudzie zdroje. Pasívne úverové operácie predstavujú rozhodujúcu časť bankového kapitálu. Zjednodušene povedané: za …

ÚVEROVÉ OBCHODY

ÚVEROVÉ OBCHODY predstavujú súhrn činností týkajúcich sa poskytovania úverov vrátane poskytovania záruk. Komerčné banky – podnikateľské subjekty, ktoré prijímajú vklady a poskytujú úvery, môžu vykonávať …

Etapy úverového procesu

V. ZÁKLADNÉ ETAPY ÚVEROVÉHO PROCESU: – Identifikácia klienta, získavanie informácií, spracovanie návrhu a posúdenie rizika, – Rozhodovací a schvaľovací proces – Príprava úverovej dokumentácie – …

Pasívne úverové obchody bánk

Pasívne úverové obchody bánk sú operácie, prostredníctvom ktorých banka prijíma alebo nakupuje peňažné zdroje od svojich klientov a používa ich na rozvíjanie a financovanie svojich …

Banková regulácia a dohľad

Regulácia – stanovenie pravidiel správania sa bánk. Pravidlá, ktoré stanovuje CB, môžu sledovať 2 základné ciele, ktoré môžu byť protichodné: – podpora ekonomickej aktivity bánk …

Bankový systém

Bankový systém v rôznych krajinách nie je rovnaký. Poznáme dva druhy bankových sústav: 1. jednostupňová banková sústava 2. dvojstupňová banková sústava 1. jednostupňová – banková …

BANKOVÁ SÚSTAVA

BANKOVÁ SÚSTAVA (BS) – tvoria ju všetky bankové inštitúcie, ktoré v danom štáte existujú, pôsobia a vzťahy medzi nimi Banková inštitúcia – inštitúcia, ktorá má …

Bankovníctvo a banky

Bankový systém Bankový systém predstavuje súhrn bánk pôsobiacich v určitom teritóriu, ich vzájomných väzieb a väzieb s okolím s vymedzením okruhu inštitúcií, ktoré zahrňujeme do …