Životné minimum

Príjmy poznáme:
a.) peňažné
b.) tovarové = naturálne (najvyššie naturálne príjmy majú roľnícke rodiny).

Reálne príjmy vyjadrujú kúpyschopnosť peňazí.

Životné minimum a spôsoby jeho vyjadrenia:

Štátne dávky sú sociálne dávky viazané na minimum.

Životné minimum sa vypočíta na domácnosť a pozostáva z čiastok určených pre osoby:

Prvá osoba (plnoletá, prednosta domácností) má najvyššie životné minimum, pretože obsahuje náklady na domácnosť.

Životné minimum poznáme:
– valorizované;
– nevalorizované.
Obe vyplývajú z nedostatku peňazí.

Životné minimum – sociálna podpora je valorizovaná, ostatné dávky životného minima neboli v posledných rokoch valorizované.

POMOC V NÚDZI obsahuje životné minimum, ktoré je valorizované. Všetky deti vyživované sa berú jednou čiastkou. Ak je zdravotne postihnuté, potom sa započítava k životnému minimu ešte raz čiastka na dieťa – nevalorizované a určované podľa veku. Pomoc môže dostať rodina ak súhrn čistého príjmu nedosahuje vypočítané životné minimum.

PEŇAŽNÉ DÁVKY sa v súčastnej dobe vypočítajú z nevalorizovaného príjmu. Výpočet životného minima sa líši od výpočtu pomoci v núdzi v tom, že sa zohľadňuje vek osoby.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥