Zábranná činnosť poisťovní

Zábranná činnosť – uvedomelá práca a ovplyvňovanie jednotlivých rizík, pričom zábranná činnosť môže mať vplyv na zníženie výšky poistného

A) preventívna činnosť – vzdelávanie, aktivity v prevencii, ochrane a bezpečnosti
– spoluúčasť pri rôznych výskumných projektoch
– príspevky na realizáciu rôznych zábranných opatrení

B) regresívna činnosť – sankcie sa používajú:
1) uplatnenie regresia za zavinenie PU alebo za porušenie dôležitých predpisov, ktoré viedli k vzniku PU
2) uplatnenie systému MALUS vtedy, ak poistený vykazuje vyššiu škodovosť

Formy zábrannej činnosti

– ochrana pred odcudzením, pieskovanie bezpečnostných kódov pre novopoistené vozidlá, zabezpečenie výpočtovej techniky pre sekciu vyšetrovania ministerstva vnútra SR.
– ochrana pred živelnými udalosťami, 11,8 mil. Sk
– bezpečnosť cestnej premávky – na zakúpenie rôznych diagnostických zariadení a výstavbu nadchodov
– ochrana hospodárskych zvierat – 8,7 mil. Sk – prevencia voči infekčným chorobám
– ochrana života a zdravia osôb – zakúpenie zdravotných a diagnostických zariadení, záchranné vozidlá pre záchranný systém Slovakia
– osvetové, výchovné vzdelávacie a propagačné aktivity v novinách, periodickej i neperiodickej tlači.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *