Služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti – miesto dodania – § 16 ods. 1

Miesto dodania týchto služieb sa určuje podľa toho, KDE SA NEHNUTEĽNOSŤ NACHÁDZA. K predmetným službám patria aj ubytovacie služby, služby realitných maklérov, služby architektov, stavebný dozor, služby zamerané na koordináciu a prípravu stavebných prác.

Ak sa nehnuteľnosť nachádza v SR, daň sa platí v SR, ak sa nehnuteľnosť nachádza v IČŠ (iný členský štát) alebo v treťom štáte, miestom dodania je ČŠ alebo tretí štát, kde sa nehnuteľnosť nachádza a daň sa odvádza tam.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥