Dopyt po domácich aktívach

Cieľ práce Hlavným cieľom práce je charakteristika výmenného kurzu, devízové kurzy. V práci opisujeme teóriu trhu finančných aktív, teóriu devízového kurzu. Opisujeme faktory ovplyvňujúce posun …

Financie a mena

Teória financií Finančná veda predstavuje významnú súčasť spoločenských vied. Predmet Financie a mena je považovaný za úvodný predmet do problematiky finančnej vedy. Finančné prostriedky predstavujú …

Ekonometria

Ekonometriu chápu ekonómovia ako interdisciplinárnu vedu, ktorá vznikla spojením ekonomickej teórie, matematiky a štatistiky, resp. matematickej ekonómie, ekonomickej štatistiky a matematickej štatistiky. Ekonometria vznikla v …

Účtovníctvo

Čo je účtovníctvo? Účtovníctvo predstavuje relatívne uzatvorený a vnútorne usporiadaný systém informácií, ktorý poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o hospodárskej činnosti podniku a o jej …

Vzťahy bánk

Semestrálna práca – Vzťahy bánk Download súboru Stiahnite si súbor Semestrálna práca – Vzťahy bánk (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši …

Bankovníctvo

Prednášky – Bankovníctvo Download súboru Stiahnite si súbor Prednášky – Bankovníctvo (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ …

Emitenti kótovaných CP

Každý emitent, ktorého CP sú kótované na BCPB má nasledujúce povinnosti: ? určiť kontaktnú osobu na komunikáciu s burzou ? možnosť splnomocnenia inej osoby na …

Členstvo na burze

BCPB, rovnako ako väčšina búrz v zahraničí, je založená na členskom princípe. To znamená, že fyzické a právnické osoby, ktoré nie sú členmi burzy a …

Výpočet burzových indikátorov

Oficiálnym akciovým indexom BCPB je Slovenský akciový index – SAX. Patrí ku kapitálovo váženým indexom a porovnáva trhovú kapitalizáciu vybraného súboru akcií s trhovou kapitalizáciou …