Obchodný riaditeľ XTB: O zákaze ETF, kríze bankového sektora a mnohom ďalšom

V posledných dňoch sa veľa hovorí o konkurenčných brokeroch, ktorí sťahujú z ponuky mnoho populárnych ETF, môže nastať takáto situácia aj v XTB?

Samozrejme sme zaznamenali túto aktuálnu tému. Z nášho pohľadu XTB aj naďalej plní všetko potrebné, čo európska alebo domáca regulácia vyžaduje. XTB pre vlastné vydávané investičné nástroje poskytuje české alebo slovenské znenie KeyInformationDocuments, skrátene KIDs. V prípade ETF nástrojov vystupuje XTB v tzv. vzťahu execution-only bez poradenskej činnosti, teda na tieto prípady sa povinnosť lokálnych verzií KIDs podľa SNB nevzťahuje. XTB teda stále dokáže bez problému poskytnúť ETF našim existujúcim i novým klientom, navyše bez poplatkov za transakcie až do výšky 100 000 EUR mesačne.

V súčasnej dobe je mnoho bankových domov pod tlakom a niektoré sa stretávajú aj s existenčnými problémami. Hrozí niečo také u brokera?

Všeobecne povedané nie. Ide o to, že obchodný model banky a brokerského domu je veľmi odlišný. Regulovaní a licencovaní brokeri v rámci európskeho priestoru majú za povinnosť evidovať klientske prostriedky a investičné inštrumenty na oddelených účtoch, než sú tie bežné vlastné, ktoré sa používajú na chod spoločnosti. Tu je podľa môjho názoru zásadný rozdiel od tradičných bánk, ktoré majú všetko na jednom zhromaždení. Ak teda máte veľkého brokera s mnohoročnou tradíciou, ktorý má a dodržiava reguláciu v rámci EÚ, tak môžete mať pokojný spánok.

V prípade hypotetického krachu brokerskej spoločnosti, prídu klienti o svoje aktíva alebo cenné papiere?

Ako som uviedol, tak regulované brokerské domy evidujú klientske cenné papiere a rôzne aktíva oddelene od svojich prostriedkov. Teda pokiaľ by nastal nejaký krach, tak by to klientske investície nemalo zasiahnuť. Jediným rizikom je, že klient nebude môcť nakladať so svojimi investíciami do doby, než bude stanovený nejaký správca, ktorý bude riešiť, ako naložiť s aktívami klientov. Klientov si buď prevezme iný brokeralebo si klienti sami budú žiadať, kam chcú svoje aktíva previesť. Navyše každý broker má povinnosť byť členom garančného fondu, ktorý prípadne dokáže poškodených klientov kompenzovať, a to spravidla až do výšky cca 20 000 EUR.

Pokiaľ niekto v súčasnosti hľadá nového brokera, aké aspekty by mal hľadať a na čo si prípadne dať pozor?

Som rád, že sa za posledných 5 rokov brokerský trh pomerne skultivoval a tých menej serióznych subjektov je menej a menej. Na druhú stranu táto neľahká doba vyššej inflácie a spomaľujúceho sa ekonomického rastu nahráva tým, ktorí chcú nalákať tie menej obozretné a ponúkať nejaké garantované výnosy s minimálnym rizikom. Teda to je dôvod, prečo sa treba mať stále na pozore. Jednoduchým filtrom je, či je daný broker pod reguláciou EÚ alebo nie. Mimoeurópska regulácia môže investorovi veľmi skomplikovať situáciu, pokiaľ je s nejakou činnosťou brokera nespokojný. Ďalším faktorom je doba pôsobenia brokera, Existujú subjekty, ktoré zamýšľajú svojich klientov poškodiť a akonáhle je ich reputácia natoľko zlá, tak opäť ukončí činnosť pôvodnej spoločnosti a založí nový subjekt – s iným názvom, ale s rovnakými ľuďmi a rovnakými praktikami. A takto sa to opakuje. To sa obvykle netýka koncových brokerov, tzv. obchodníkov s cennými papiermi, ale ich sprostredkovateľov (investiční sprostredkovateliaalebo viazaní zástupcovia). Naopak pokiaľ budete voliť služby zavedeného brokera s mnohoročným pôsobením, tak pravdepodobne neurobíte zle.

Ako sa aktuálna situácia na svetových burzách premieta do vašich aktivít a aktivít klientov XTB?

Keď je na trhoch pokoj, tak aj brokeri majú relatívne pokoj. To sa však nedá povedať o posledných týždňoch. Udalostí na trhoch je celý rad a pohyby svetových búrz sú významné na oba smery. Teda aj my sa snažíme byť aktívnejší a informovať našich klientov vo zvýšenom tempe a objeme, aby sa v rýchlo meniacom sa prostredí dokázali lepšie zorientovať. Stále platí to, že akonáhle sa na trhoch niečo deje, tak to priláka pozornosť všetkých typov obchodníkov aj investorov. Investičné príležitosti so zaujímavou zľavou sa ponúkajú pre dlhodobých investorov. Naopak pre aktívnych obchodníkov je väčšia volatilita vždy vítaná, pretože sa objavuje mnoho krátkodobých príležitostí, a to ako smerom cenového rastu, tak aj smerom cenového poklesu. Každý si však musí sám zodpovedať,či v týchto momentoch chce tieto situácie využiť alebo stáť mimo trhu. Samozrejme nič nie je zadarmo a všetko so sebou nesie riziko, toho si každý aktívny investor musí byť vedomý a byť schopný si tieto riziká vyhodnotiť vzhľadom na jeho investičný profil.

Čo by ste poradili existujúcim investorom a krátkodobým obchodníkom v tejto situácii?

Využiť príležitosť, ale zachovať chladnú hlavu. Viem, môže sa to zdať ako nič nehovoriace frázy, ale čas na finančných trhoch neplynie vždy rovnako. Občas sa v priebehu niekoľkých týždňov odohrá toľko udalostí a príležitostí, čo inokedy trvá niekoľko rokov. Teda je potrebné v týchto časoch byť o to aktívnejší, robiť si domáce úlohy v podobe štúdia a analýz, pretože pokiaľ sa dobre zorientujete vo chvíľach, kedy trhy šalejú, tak môžete pre svoje obchodné a investičné výsledky získať veľmi pekný náskok. Pokiaľ však nebudete jednať rozvážne a s chladnou hlavou, tak naopak môžete dostať od trhov pekne za uši. Alebo, ako som spomenul, môžete stáť mimo trhu, ale potom si nesmiete sami sebe vyčítať, že ste to vtedy nenakúpili, keď to bolo predsa také jasné.

Plánuje XTB niečo zaujímavé v blízkej budúcnosti?

Zhodou okolností plánujeme na sobotu 25. 3. ďalší ročník Online trading konferencie. Vzhľadom na aktuálne udalosti na trhoch máme pomerne dobré načasovanie, pretože sa nám opäť podarilo prizvať celý rad skúsených traderov a analytikov, ktorí určite pomôžu všetkým divákom zorientovať sa v súčasnej situácii. Prístup na túto online konferenciu je zadarmo a vysielací link získa každý po krátkej registrácii. Je potrebné svoje prístupy a stratégie neustále vyvíjať a prispôsobovať aktuálnemu trhovému prostrediu.

Trading konferencia teda znamená, že je naozaj len pre krátkodobých obchodníkov, alebo by ste účasť odporučili napríklad aj dlhodobým investorom?

Je pravdou, že rad princípov a techník bude zameraných skôr pre krátkodobých obchodníkov. Na druhej strane, napríklad detailný rozbor makroprostredia a nejaké implikácie pre vývoj nasledujúcich mesiacov ocenia aj dlhodobejší investori. Svoj náhľad poskytne napríklad analytik XTB Štefan Hájekalebo správca privátneho kapitálu David Monoszon. Nielen na ich výstupy sa teším, pretože dokážu zasadiť do širšieho kontextu makroekonomický vývoj, role centrálnych bánk, av neposlednom rade aj samotnú aktivitu jednotlivých trhových hráčov.

Vladimír Holovka

Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor financie. Do brokerskej spoločnosti XTB nastúpil v roku 2010, od roku 2013 je vedúcim obchodného oddelenia pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. Špecializuje sa na technickú analýzu, tvorbu obchodných stratégií, menovú politiku a štruktúru finančných trhov. Za podmienky dlhodobo úspešného obchodovania považuje dôslednú kontrolu rizík, správne riadenie peňazí a disciplínu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥