Normály tempa rastu

Normály tempa rastu patria medzi modely, určené na prognózovanie finančno-ekonomickej situácie podniku. Normály tempa rastu predstavujú sústavy nerovností, ktoré hodnotia súčasný vývoj podniku. Normály sa využívajú pri spätnej analýze správnosti vypracovania dlhodobého alebo strednodobého plánu rastu.

Normály tempa rastu tokových veličín

Normály tempa rastu tokových veličín by mali zodpovedať nerovnostiam podľa nasledujúceho vzorca: GZ > GTR > GM > GE > GP

Legenda:

  • G = tempo rastu v %
  • Z = zisk
  • TR = tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
  • M = mzdy
  • E = spotreba palív a energie
  • P = počet pracovníkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *