Miesto dodania služieb podľa § 16 – všeobecný prehľad

Podľa § 16 sa určí miesto dodania pri nasledovných službách:

 • Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť
 • Krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov+dlhodobý prenájom dopravných prostriedkov pre nezdaniteľnú osobu
 • Dodanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných, výstavníckych spojených so vstupom pre zdaniteľné a pre nezdaniteľné osoby bez ohľadu na vstupné
 • Osobná preprava
 • Preprava tovaru voči nezdaniteľnej osobe
 • Doplnkové služby pri preprave tovaru voči nezdaniteľnej osobe
 • Ocenenie prác na hnuteľnom majetku voči nezdaniteľnej osobe
 • Reštauračné a stravovacie služby
 • Sprostredkovanie dodania tovaru alebo služby voči nezdaniteľnej osobe
 • Elektronické služby a telekomunikačné služby voči nezdaniteľnej osobe
 • Služby dodané do tretích štátov voči nezdaniteľným osobám

Upozornenie

Ak slovenský podnikateľ dodá cezhraničné služby, ktorých miesto dodania sa určí podľa osobitného pravidla uvedeného v § 16, nemá povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH a nemá povinnosť podávať súhrnný výkaz.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥