Existenčné minimum

EXISTENČNÉ MINIMUM– sa valorizuje rovnako ako prípadné dôchodky:
a.) obdobne pevnou čiastkou (solidarita),
b.) pohyblivou (zásluhovosť),

Keď sa zvýšia životné podmienky o 10 % alebo mzdy o 5 %.

Rodičovský príspevok predstavuje 1,93 násobku životného minima pre dieťa = jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa predstavuje 2,3 násobku životného minima.
– pri trojičkách sa poskytujú každoročne 1-rázové dávky 1,6 násobku životného minima príslušného veku
– pohrebné 8,7 násobku životného minima = 3.000

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥