Platobné peňažné operácie

Financie a platobné operácie Financie predstavujú peňažné operácie s reálnymi peniazmi, prostredníctvom ktorých dochádza k zmene peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov. Tieto peňažné operácie môžeme …