Menové swapy

Menové swapy V tomto článku nájdete charakteristiku swapov, následne sa zameriame na menové swapy, ich teoretické vysvetlenie ako aj ich využitie v medzinárodnom obchode. Menové …

Financie a mena

Teória financií Finančná veda predstavuje významnú súčasť spoločenských vied. Predmet Financie a mena je považovaný za úvodný predmet do problematiky finančnej vedy. Finančné prostriedky predstavujú …

Financie

Definícia pojmu financie Financie predstavujú súhrn ekonomických javov spojených so zhromažďovaním a výdavkami peňažných alebo finančných prostriedkov, nazývaných aj peňažná masa. Financie sú sústava peňažných …