Financie a finančné riadenie

FINANCIE (učebnica – str.12) Peňažné vzťahy z hľadiska subjektov : Verejné spotrebiteľské jednotky– zabezpečujú spoločenskú spotrebu obyvateľstva (na území, resp. sektory)- štát, samosprávne jednotky, rozpočtové …