Daňová politika a daňová sústava

Daňová politika Charakteristika dane a daňové náležitosti Daň je nenávratná platba, ktorá je zaplatená v súlade s právnymi predpismi. Daňový subjekt si nemôže nárokovať žiadnu …